Ümmete Barış Çağrıları-7

HALKLARI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKE TEMSİLCİLERİNE 22 DİLDE BARIŞ ÇAĞRISI

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, halkları Müslüman olan devlet başkanlarına yönelik her yıl hicri aylardan Recep’in ilk günü gerçekleştirdiği barış çağrısı kapsamında 22 dilde hazırladığı barış ve kardeşlik mektubunu Türkiye’deki ülke temsilciliklerine gönderdi.

Bu yıl “Kardeşlerimizi Seviyoruz” temasıyla 7’incisini düzenlenen  “Ümmete Barış Çağrıları” programı Ulucanlar Cezaevi Müzesi eski matbaa binasında gerçekleştirildi.  Farklı ülkelerden Türkiye’ye eğitim için gelen uluslararası öğrenciler programa yerel kıyafetleriyle katıldı.

Ülke temsilciliklerine gönderilmek üzere hazırlanan barış ve kardeşlik mektubunun Türkçesini dernek adına Furkan Yalçın okudu. Mektupta, şunlar kaydedildi:

” Kardeşlerimizi Seviyoruz ”

Dillerimiz, milletlerimiz, ırklarımız, bulunduğumuz coğrafyalar farklıyken bizi bir araya toplayan ortak paydamız Müslüman kimliğimizdir. Haritalar üzerinden çizilen sınırlar, dillerimize tekrarlatılan milliyetçi etiketlerden çok ötede biz bir bütünün parçalarıyız. Çünkü “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”  (Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66)

Uykusuzluğumuz hat safhada, ateşimiz çıkmış vaziyettedir. Ümmet coğrafyasının her yerinde çatışma ve göz yaşı hakimdir. Ancak, önümüzde bir fırsat var. Haram ayların  büyüğü, Recep ayı.  Haram aylar, tüm kavgalara dur demektir. Haram aylar, genel bir ateşkestir . Bu vesile ile öncü olalım. Gelin haram ayları hatırlatalım. Çatışmaya  değil, Barışa  hizmet edelim.

Ve hep birlikte “Kardeşlerimizi Seviyoruz” diyelim. Çünkü ümmete barış yeryüzüne huzur getirecektir. Bu bir barış çağrısıdır, nesillere, çağlara.”

Misafir öğrencilerden Omar Abobakr Abdulrahman Mashaabi de mektubun İngilizcesini, Hazem Barbour ise Arapçasını okudu.

Programın ardından 22 dilde hazırlanan barış ve kardeşlik mektupları, Türkiye’deki ülke temsilciliklerine gönderilmek üzere temsili olarak salonda bulunan PTT görevlisine teslim edildi.

Ayrıca, halkları Müslüman olan 58 ülke temsilciliğine gönderilen barış mektubunun yanında, ülke temsilcileri için de bir bilgi notu hazırlandı. Hazırlanan notta, şunlar dile getirildi:

“Derneğimiz bünyesinde 7 yıldır devam ettirilen ve her hicri yılın Recep ayının ilk günü gerçekleştirilen bir çağrıyı sizinle paylaşıyoruz. Ekte sunulan mektup farklı coğrafyalardan gelen ve Türkiye’de okuyan misafir öğrenciler tarafından ülke başkanlarına hitaben 22 farklı dilde kaleme alınmış olup, dünyada devam eden savaş ve çatışma süreçlerinin sona erdirilmesi noktasında süreçte daha aktif rol almalarını teşvik etmek için bir çağrıdır. Bu mektubun Büyükelçiliğiniz aracılığı ile ülkenizin Başkanına ulaştırılmasını talep ve temenni ederiz.”